Een cloudstrategie als basis

De ervaring leert dat nog steeds niet alle bedrijven een cloudstrategie hebben. Natuurlijk draait er wel wat in de public cloud, neemt een bedrijf één of meerdere SaaS oplossingen af en is er een combinatie van on-premise en off-premise omgevingen. Maar, vaak ontbreekt een bewuste strategie. Een strategie die antwoord geeft op vragen, zoals:

  • Hoe houd ik controle over mijn bedrijfskritische data en applicaties?
  • Welke flexibiliteit heb ik nodig voor mijn data en applicaties?
  • Hoe bewaar ik stabiliteit in een continu veranderende omgeving?
  • Hoe houd ik mijn (bedrijfskritische) data en toepassingen veilig?
  • Wat is nu het juiste platform voor mijn data en applicaties, zodat ik kan voldoen aan de eisen van mijn business?
  • Hoe houd ik controle over de kosten van de IT?

Kortom, een gedegen cloudstrategie gaat niet over de infrastructuur en omgevingen alleen, maar heeft data als essentieel uitgangspunt voor alle IT-zaken die daar omheen gerealiseerd en geregeld moeten worden. 

De manier waarop bedrijfstoepassingen gebruik maken van data bepaalt hoe hybride (cloud) omgevingen eruit komen te zien. Business-eisen staan hierbij centraal, maar ook niet-functionele eisen, zoals beschikbaarheid, schaalbaarheid, flexibiliteit, veiligheid en snelheid spelen een belangrijke rol.

Data met de configuratie van een webomgeving zijn relatief statisch maar heel goed schaalbaar in de public cloud. Wanneer drukte op de website ervoor zorgt dat het aantal webservers moet worden opgeschaald, kunnen deze data eenvoudig aan de hand van meerdere kopieën mee opschalen. Bedrijfskritische data die veelvuldig wijzigen en waarbij zeer grote transactievolumes worden gehaald, kunnen daarentegen beter centraal op een dedicated, daarvoor ingericht systeem, on-premise worden uitgevoerd. Banksaldo’s zijn hier een mooi voorbeeld van.

Het is goed om voor de keuze van het meest geschikte platform een vijftal belangrijke aspecten af te wegen. Inzicht in deze aspecten helpt bepalen wat de beste keuze is voor bepaalde data en hoe een (cloud)strategie daarop kan worden afgestemd. Rekening houden met de vragen hierboven, zijn een vijftal aspecten belangrijk voor het bepalen van een (cloud)strategie:

Cloud strategie in 5 stappen

1. Single Version of the Truth

Bij alle data die binnen een bedrijf worden vastgelegd en gebruikt, is het belangrijk om te bepalen of voor deze data een ‘Single Version of the Truth’ moet worden bewaard. Hoe belangrijk is die ene ‘waarheid’ voor de bedrijfsvoering? Moet en kan die waarheid worden gegarandeerd binnen de verschillende bedrijfs- en applicatieketens? Welke eisen stelt de business daaraan? En wat heeft dat dan voor consequenties voor de vastlegging en consistentie van de data en de snelheid waarmee die data vervolgens moet en kan worden gebruikt.

2. Beveiliging

Voor bedrijfskritische data is beveiliging essentieel. Beveiliging in de cloud wordt verkregen door encryptie. Het gevolg is dat de data dan minder toegankelijk zijn. Als data dus alleen intern worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld het geval is bij banken en de Belastingdienst, kan dit dus efficiënter in-house worden geregeld op een private cloud-omgeving.

3. Latency

Ondanks dat de infrastructuur en netwerken veel sneller zijn geworden, is latency nog vaak een issue. Veel bedrijfskritische data worden nagenoeg real-time gebruikt. En de snelheid waarbij de data beschikbaar moet worden gesteld, is vaak essentieel.  Voor data met hoge transactievolumes en waarbij toegangssnelheid belangrijk is, draaien data en toepassingen het best zo dicht mogelijk bij elkaar. Wanneer honderden of soms zelfs duizenden transacties per seconde moeten worden uitgevoerd, is elke milliseconde die verloren wordt aan latency er simpelweg één te veel. Voor data die in dergelijke processen worden gebruikt is een centraal, on-premise systeem aan te raden. Een oplossing (bijv. met microservices) in een public cloud is hiervoor minder geschikt, omdat de route en tijd die data nodig hebben simpelweg te lang is voor het gebruik.

4. Transactieverkeer

Een volgend belangrijke aspect is het verloop van het transactieverkeer. Neem bijvoorbeeld een bedrijf als Bol.com. Daar vinden zowel externe (via de webshop) als interne transacties (bijv. de logistiek en financiële administratie) plaats. Een ander voorbeeld zijn banken, waar interactie met klanten plaatsvindt via electronic banking en de website, maar waarbij de financiële administratie en bijv. renteberekeningen veelal op de achtergrond plaatsvinden. Deze “systems of engagement” en “systems of record” stellen hele andere eisen aan flexibiliteit en stabiliteit.

Invulling geven aan deze eisen betekent kijken naar de data en het gebruik daarvan en vervolgens te bepalen welke mix van omgevingen hiervoor het best kan worden ingezet. Grote centrale verwerkingen, zoals bijvoorbeeld van banken, zijn gebaat bij stabiliteit en voorspelbaarheid van de verwerkingen. De continue stroom van transacties vraagt om een infrastructuur met een hoge beschikbaarheid en bezettingsgraad. Webshops kennen pieken, zoals bijvoorbeeld tijdens de BlackFriday en rond Sinterklaas of Kerst, en zijn juist gebaat bij heel flexibele infrastructuren. Hier is de public cloud een uitkomst omdat hier snel kan worden opgeschaald bij pieken en afgeschaald als de drukte weer afneemt. Dit maakt een groot verschil in kosten.

5. Kosten

De (public) cloud is niet automatisch voordeliger. Kosten van verwerking in de cloud worden vaak gerelateerd aan het gebruik.  Zelf investeren in een grote eigen infrastructuur is duur, maar als je die infrastructuur bijna continue met een hoge bezettingsgraad kunt gebruiken, kan het uiteindelijk goedkoper zijn (per transactie). Systemen met erg grote pieken in gebruik (de webshop op Black Friday) kunnen dan weer profiteren van de grote schaalbaarheid van de cloud. Na de piek kunnen de benodigde hoeveelheid resources weer worden teruggebracht, waardoor de verwerking weer goedkoper wordt. Ergens, in relatie tot het gebruik van je data, ligt een omslagpunt waarbij het gebruik van data op een eigen systeem voordeliger is. Door kritisch te kijken naar met name het datagebruik valt te bepalen waar dat dat omslagpunt ligt.

Verbonden hybride cloud strategie

Deze aspecten zijn hier in het kort besproken, maar zijn natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het één is direct van invloed op het ander, maar zij vormen een goed uitgangspunt om na te denken over een cloudstrategie die op een hybride manier wordt vormgegeven. De naam die wordt gegeven is niet belangrijk, de invulling en het inzicht in de beslissing wel! In de komende maanden zullen we alle punten afzonderlijk benaderen, gebaseerd op de inzichten en ervaringen van onze specialisten.

Heeft dit artikel je interesse gewekt en wil je meer weten over de mogelijkheden en de hulp die ICU IT Services kan bieden als consultant en specialist op dit gebied, aarzel dan niet contact op te nemen via 088 – 5234 123.

Deel dit bericht op LinkedIn