De rol van Data in een cloudstrategie

Door Derk van Veen

Derk is Data-/Database specialist bij ICU IT Services en op dit moment gedetacheerd bij Achmea, waar hij de migratie naar de cloud ondersteunt. Met zijn achtergrond in data-engineering en expert op Oracle, DB2 en PostgreSQL, is hij de aangewezen persoon om zijn visie te delen op het gebied van data en (cloud)infrastructuren.

Je zou kunnen zeggen dat sommige bedrijven bestaan uit hun data. Wat houd je over van een Google of Facebook als je alle data weg zou gooien? Voor veel bedrijven geldt in ieder geval dat ze bij verlies van data een groot probleem hebben. Zelfs het zwembad op de hoek van mijn straat kwam in de problemen, toen hun data werden gegijzeld. En daar draait het om een fysiek gebouw dat voor een groot deel is gevuld met water, niet om data. Het verlies van data voor een bedrijf dat wel grotendeels draait om data, zoals banken en verzekeraars, heeft ontegenzeglijk een hogere impact.

Voor veel grote bedrijven vormen data in zeker opzicht de kern van het bedrijf. Aan de andere kant staan de data van het bedrijf zover van de business af, als binnen het bedrijf mogelijk is. Een medewerker van de servicedesk vertrouwt de hele dag op data uit meerdere databronnen, maar weet echt niet welke bronnen dat zijn of waar ze staan. Het is voor de business dan ook heel moeilijk te definiëren wat voor eisen ze aan de data stellen.

Als je nagaat wat het belang van de data is, of nog beter, het snel en betrouwbaar beschikbaar zijn van data voor alle afdelingen binnen een bedrijf, dan zou je kunnen zeggen dat data de kern van je infrastructuur is. Data is waar alles omheen draait.

Wanneer de bandbreedte van het netwerk te beperkt is, kan het maken van een backup van de data de rest van het netwerkverkeer, nodig voor het snel beschikbaar maken van de data, verstoren. Wanneer servers waarop de data staan niet in staat zijn om deze data snel genoeg van de schijf te halen, ervaart de business die zo gehate ‘langzame applicatie’. Zelfs de plek waar je data opgeslagen staan, heeft impact op de business. Je kunt je data heel goedkoop opslaan in China, maar mogelijk heeft de latency een negatieve impact op de vereiste responsetijd van je applicatie. Mogelijk heeft het opslaan van data in China ook nog andere nadelen? Zeker iets om goed over na te denken 😉.

Daarnaast laat data zich slecht vangen in de ‘agile’ wens van de business. Veel applicaties draaien tegenwoordig in containers ergens in de cloud. Deze containers kunnen op iedere moment bij- of afgeschaald worden, of verplaatst worden naar een andere node mogelijk bij een andere cloudprovider. Data daarentegen verplaats je minder gemakkelijk. Een 4TB database kan je niet zomaar oppakken en bij een andere cloudprovider weer neerzetten. Dat verplaatsen heeft, nog steeds, een behoorlijke doorlooptijd met onbeschikbaarheid als gevolg. En als je data op locatie A staan en je applicatie op locatie B kan je rekenen op een aanzienlijke netwerk latency.

Ieder bedrijf, van het lokale zwembad tot de grote beursgenoteerde bedrijven, zou een datastrategie moeten hebben waarin staat hoe ze met hun data om willen gaan. Hierin kan de vertaalslag worden gemaakt tussen de wensen van de business en de infrastructuur.

Je kunt natuurlijk al je data in de cloud opslaan, maar wat is het nut als je data alleen intern worden gebruikt en er een hoog afbreukrisico is als die data op straat komt te liggen? De cloud is per definitie bereikbaar via het “grote boze internet”. In de cloud kun je onbeperkt resources opschalen bij een onbeperkt budget, maar meer cpu en snellere schijven kunnen niet op tegen slecht ontwerp. In de basis draait het altijd om het zo goed mogelijk antwoord geven op een aantal fundamentele vragen:

  • Wie heeft mijn data nodig?
  • Hoe veilig moet mijn data zijn?
  • Hoe ontsluit ik mijn data?
  • Hoe veel gebruikers hebben tegelijkertijd deze data nodig?
  • Hoeveel data moet ik een bepaalde tijd verwerken?

Antwoorden op deze vragen geven aan hoe snel data beschikbaar moeten zijn, hoe vaak data gebruikt worden en wat de beste plaats is om die data op te slaan.  Allemaal zaken die in een datastrategie tot uiting moeten komen.

We helpen graag bij het inzichtelijk maken van de antwoorden op deze vragen en andere vragen over data en infrastructuur. Wil je weten hoe ICU IT Services hulp kan bieden op dit gebied, aarzel dan niet contact op te nemen via 088 – 5234 123.

Deel dit bericht op LinkedIn