Keuze van het juiste IT-platform helpt om Groen te worden.

Door: Johan Schelling – Infrastructuur Solution Architect bij ICU IT Services.

De uitstoot van broeikasgassen is een van de onderwerpen waarover vandaag de dag het meest wordt gediscussieerd. De gevolgen van deze uitstoot, de bewijzen van klimaatverandering en de impact hiervan op de gezondheid van mensen en bedrijven kunnen niet langer worden genegeerd. Ook de IT-industrie levert, door het gebruik van elektriciteit, een bijdrage aan de uitstoot van deze broeikasgassen. De keuze van het juiste IT-platform kan echter helpen bij het reduceren van deze uitstoot

Al in 2010 rapporteerde het European Environment Agency (EEA) dat 12 Europese landen één of meer van de, in de EU National Emission Ceilings (NEC) Directive vastgestelde, limieten voor uitstoot overschreden.  Met name voor de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en stikstof (o.a. NOx) werden de meeste overschrijdingen vastgesteld. In Nederland oordeelde de Raad van State daarom eerder dit jaar dat zo’n 18.000 infrastructuurprojecten moesten worden stilgelegd om de schadelijke uitstoot van vooral stikstof te voorkomen.

Energieproductie in Nederland

Broeikasgassen zoals CO2 en NOx ontstaan wanneer verbranding plaats vindt in bijvoorbeeld motoren van auto’s maar ook bij de energieproductie zowel op basis van fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en gas als op basis van biomassa. 

In Nederland is de productie van elektriciteit een grote bijdrager aan de uitstoot van CO2.  In 2017 was dit zo’n 48,5%.  De website http://www.energodock.com/ rapporteert op uurbasis met behulp van welke bronnen in Europese landen elektriciteit wordt opgewekt.   Ook voor Nederland worden deze cijfers gepubliceerd. Op een normale dag wordt in Nederland tussen de 70% en 85% van de Nederlandse elektriciteit opgewekt uit fossiele brandstoffen, zoals gas en kolen.  Dit heeft een groot effect op de uitstoot van broeikasgassen met zo’n 0,5 kg CO2-uitstoot voor elke geproduceerde KWh.

IT Infrastructuur en energieverbruik

“Wat maakt nu dat een IT-systeem een hoger of lager energieverbruik heeft?”

Ook het electriciteitsverbruik van de IT-industrie draagt bij aan de uitstoot van broeikasgassen.  Daarbij kan worden gesteld dat IT-systemen met een lager energieverbruik de uitstoot van broeikasgassen terugbrengen. Maar, wat maakt nu dat een IT-systeem een hoger of lager energieverbruik heeft? Natuurlijk wordt voornamelijk gekeken naar het energieverbruik van de gebruikte servers, maar ook andere factoren spelen hierbij een belangrijke rol. Zo kopen bedrijven vaak nieuwe servers om het groeiend aantal toepassingen te kunnen bedienen, maar worden oude systemen en/of applicaties vaak niet opgeruimd. Gevolg hiervan is dat het aantal gebruikte platformen alleen maar groeit en de IT-omgevingen steeds complexer en inefficiënter worden.

Om het energieverbruik van IT-omgevingen beter te controleren en zo ook de IT groener te maken, zal meer aandacht moeten worden gegeven aan het terugbrengen van complexiteit in de IT-omgevingen en een slimmere inrichting en gebruik van data en toepassingen. Best practices voor de selectie en inrichting van IT-systemen kunnen hierbij helpen.

Best practices om het energieverbruik van IT-systemen terug te brengen zijn:

  • Het selecteren van platformen met een kleiner aantal fysieke systemen.
  • Het gebruiken van systemen die een hogere energie-efficiëntie hebben.
  • Het up-to-date houden van systemen, aangezien nieuwere modellen vaak een lagere energieconsumptie hebben.
  • Het gebruiken van systeemarchitecturen die een hoge bezettingsgraad per systeem mogelijk maken en daardoor wildgroei van systemen voorkomen.
  • Het gebruik maken van software die het mogelijk maakt om een hoge bezettingsgraad van systemen mogelijk te maken, waarbij systemen alleen worden gebruikt als ze nodig zijn.
  • Het adopteren van inrichtingsmodellen voor datacenters die ervoor zorgen dat minder energie nodig is voor koeling.

Om deze best practices te kunnen implementeren moeten stappen worden gezet die ervoor zorgen dat de complexiteit in de IT-infrastructuur wordt teruggebracht, IT-omgevingen eenvoudiger worden en het gebruik van IT-resources efficiënter wordt.  Het efficiënter opzetten van toepassingen en het consolideren van zowel applicaties als data op centrale platformen kunnen hieraan een bijdrage leveren.  Deze activiteiten zullen een positief effect hebben op het terugbrengen van het energieverbruik van IT-omgevingen omdat ze beter gebruik maken van de beschikbare infrastructuur en leveren dus een bijdrage aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

IBM Z / LinuxONE

Voor het opzetten van groene IT-omgevingen volgens deze best practices behoren de IBM Z- en LinuxONE-systemen tot de beste die in de markt beschikbaar zijn.

IBM Z is de familienaam die IBM gebruikt voor zijn servers met een Z-architectuur. Deze enterprise servers worden traditioneel gebruikt voor de consolidatie van data en IT-systemen die hoge eisen stellen aan beschikbaarheid, performance en veiligheid. In 2015 IBM introduceerde IBM een nieuw type Linux-server gebaseerd op dezelfde hoog beschikbare en veilige Z-architectuur. Deze systemen worden door IBM onder de naam LinuxONE op de markt gebracht.

IBM Z- en LinuxONE-systemen hebben een bewezen trackrecord op het gebied van energie-efficiëntie. Met elke nieuwe generatie servers streeft IBM ernaar om nieuwe energiebesparingen door te voeren. In vergelijking met de IBM Z13, het meest gebruikte IBM Z-model in Nederland, heeft het nieuwste systeem van IBM, de Z15, een energie verbruik wat bijna 50% lager ligt.

Groener door inzet van IBM Z / LinuxONE

“Hierdoor is het energieverbruik met zo’n 70% teruggebracht “

IBM Z- en LinuxONE-systemen worden door veel verschillende bedrijven in Europa ingezet. Veel van deze bedrijven bevestigen dat zij hiermee ook aantoonbare energiebesparingen hebben gerealiseerd.

Zo heeft een Nederlandse overheidsinstantie een deel van haar IT-omgeving geconsolideerd van op Intel gebaseerde servers naar een IBM LinuxONE-omgeving. Hierdoor is het energieverbruik van deze omgeving met zo’n 70% teruggebracht en wordt over een periode van 5 jaar een uitstoot van ongeveer 660 ton CO2 voorkomen.

Een Duitse financiële instelling heeft aangegeven dat zij, door haar SUSE Linux omgevingen te consolideren op een IBM Z-omgeving, niet alleen haar IT-omgeving heeft versimpeld maar ook zo’n 30% heeft bespaard op haar energiekosten. Door daarnaast ook te investeren in zonnepanelen is het zelfs mogelijk om, op een zonnige dag, de IBM Z-omgeving volledig op zonne-energie te laten draaien.

Een andere Europese financiële instelling heeft, op basis van haar werkelijke applicatiegebruik, het energieverbruik berekent op basis van zowel IBM Z- als Intel technologie. Zij concludeerde dat het energieverbruik zou verdrievoudigen als zij haar applicaties zou verplaatsen van de bestaande IBM Z14-omgeving naar een nieuwe op Intel gebaseerde omgeving. Zij berekenden ook dat een overstap naar een nieuwe IBM Z15 server het energieverbruik met nog eens 20% zou kunnen terugbrengen.

Deze cases laten zien dat consolidatie van data en applicaties op een IBM Z- of LinuxONE-omgeving bijdraagt aan een groenere IT-omgeving door de IT-omgeving eenvoudiger te maken, complexiteit te verminderen en de energie-efficiency van IT-omgevingen te verbeteren. Een mooi en positief gevolg is dat de uitstoot van broeikasgassen hierdoor wordt beperkt.

Deel dit bericht op LinkedIn