Modern Datamanagement

In gesprek met Herald ten Dam

Herald ten Dam, Database Specialist bij ICU IT Services

Modern datamanagement helpt organisaties betere beslissingen te nemen en de nodige capaciteiten te verwerven om operationele uitdagingen aan te pakken. In de huidige, veelal op kennis gebaseerde economieën zullen weinig organisaties betwisten dat gegevens een belangrijk bezit zijn, zo niet het belangrijkste. Gegevens ondersteunen de dienstverlening, bieden nieuwe mogelijkheden om operationele problemen aan te pakken en zorgen ervoor dat organisaties betere beslissingen kunnen nemen. Het vooruitzicht dat gegevens gestolen of gecompromitteerd kunnen worden kan destructief zijn voor organisaties. Reden te meer om juist gegevens met de nodige zorg te behandelen; middels modern gegevensbeheer of datamanagement.

Kenmerken en karakteristieken van modern datamanagement

Bij modern datamanagement moet met de volgende kenmerken en karakteristieken rekening worden gehouden:

Gebruikers centraal: Vroeger waren IT-afdelingen vaak leidend bij het bepalen van de datastrategie om de doelstellingen van een organisatie te weerspiegelen. In een moderne strategie wordt dit eerder geleid door de business en/of de zakelijke gebruikers. Systemen moeten daarom de behoeften weerspiegelen van de gebruikers die zij bedienen. Verschillende teams en mensen vervullen verschillende rollen, daardoor moet het enterprise datamanagementplatform en de toegang hiertoe door verschillende processen geleverd worden aan verschillende gebruikers.

Veilig: Door de toename in informatiedigitalisering, worden de risico’s op diefstal of lekken ongetwijfeld groter. Bij een moderne aanpak van gegevensbeheer staat veiligheid voorop, niet alleen in termen van cyberveiligheidsvoorzieningen op infrastructuur- of softwareniveau, maar ook door zorgvuldig doordachte modellen en processen voor gegevensbeheer. Dit moet mogelijk maken dat alleen toegang wordt gegeven aan gebruikers die bepaalde gegevens nodig hebben om hun functies te vervullen (privacy by design en by default). Ook de dataopslag zal vaker versleuteld kunnen en moeten worden, zodat het op straat belanden van de data niet direct consequenties zal hebben.

Flexibel: Organisaties moeten flexibel zijn om relevant en concurrerend te blijven in de snel veranderende wereld van vandaag. Dit geldt niet alleen voor hun waarde in of op de markt, maar ook voor hun interne systemen en procedures. Als elke verandering in de bedrijfsstrategie hoge kosten in tijd en geld voor wijzigingen in het enterprise datamanagementplatform met zich meebrengt, wordt de wendbaarheid van een organisatie ernstig beperkt. Een oplossing hiervoor zou kunnen liggen in de keuze voor een NoSQL datamanagementsysteem, waar in het verleden relationele databases de enige optie waren.

Gecentraliseerd: In het verleden wilden organisatieafdelingen vaak zelf hun data beheren en controleren, veelal vanuit een soort ‘machtspositie’. Verder konden nieuwe technologieën, systemen en applicaties, niet altijd gemakkelijk geïntegreerd worden met bestaande systemen. Met name deze twee factoren hebben ervoor gezorgd dat datasilo’s zijn ontstaan; geïsoleerde data met inconsistente informatie als gevolg. In het moderne denken over datamanagement moeten datasilo’s zoveel mogelijk worden beperkt, en het liefst tot het verleden behoren. Ontkoppelde systemen zorgen niet alleen voor dubbel werk, maar ook voor inconstistenties, verwarring en vertragen zo het vermogen van een organisatie om één enkele versie van de waarheid te hebben. Dit heeft vervolgens weer grote invloed op het vermogen om snel op uitdagingen te reageren en problemen voor te zijn.

Cloud-first: Waar vroeger alle data on-premise werden opgeslagen en ontsloten bij het bedrijf zelf, moet in de moderne tijd de gegevensontsluiting toegankelijk zijn ongeacht waar de mensen die ze nodig hebben zich bevinden. En dat ook nog op het moment dat ze de gegevens nodig hebben om beslissingen te nemen. Mits de beveiliging goed is doordacht, moeten moderne organisaties gegevens altijd leveren waar en wanneer ze nodig zijn. Cloud-gebaseerde oplossingen maken dit niet alleen mogelijk, maar maken het ook gemakkelijker om te schalen zonder aanzienlijke vertragingen.

Kosten geoptimaliseerd: Het toepassen van kostenoptimalisatietechnieken op een modern datamanagementprogramma is van cruciaal belang om de kosten te verlagen, de bedrijfswaarde te maximaliseren en de operationele efficiëntie van alle datamanagement initiatieven te verhogen; denk hierbij aan licenties, keuze hardware, welke database en dergelijke.

Tot slot

Modern datamanagement helpt organisaties om traditionele datamanagementprocessen te verbeteren en meer te stroomlijnen. Zo kunnen de data-uitdagingen van vandaag beter worden aangepakt en worden organisaties geholpen om zich voor te bereiden op toekomstige uitdagingen.

Deel dit bericht op LinkedIn