Data Management – new

 

secure3

Data Management

 

Gegevens vormen het hart van een bedrijf. De hoeveelheid data die bedrijven daarbij verzamelen en vastleggen is de laatste jaren enorm gegroeid. Ook het gebruik van de data en de snelheid waarmee gegevens beschikbaar moeten zijn is enorm veranderd.

 

 

 
 

Data Management kernwaarden

 

Snelheid / Performance

Om snel te kunnen acteren op veranderingen in de markt moet informatie steeds sneller beschikbaar zijn. Dat stelt hoge eisen aan het ontwerp en de bouw van databases en het samenstellen van queries; zeker als er vanuit steeds meer bronnen gegevens gecombineerd moeten gaan worden.

 

Consistentie / Consistency

Gegevens worden op veel plaatsen vastgelegd, zowel in grote centrale databases als op meer gedistribueerde systemen. Het blijft echter wel belangrijk dat dezelfde gegevens ook op dezelfde manier worden geïnterpreteerd en gebruikt. Gebeurt dat niet dan kan dit ernstige gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. Bewaking van de consistentie van gegevens over de verschillende systemen en platformen heen is nodig.

 

Integratie / Integration

Bedrijven hebben zoveel gegevens dat ze vaak door de gegevens-bomen het informatie-bos niet meer zien. Uit al die gegevens kan, door andere relaties te leggen en nieuwe combinaties te maken veel nieuwe informatie worden opgedaan; bijvoorbeeld over klanten, of over de concurrentie. Gegevens op een nieuwe manier integreren, combineren en analyseren – liefst real-time – wordt de uitdaging voor de toekomst.

 

 
 
 

ICU Data Management services

Met onderstaande diensten helpen wij u graag verder

 Images werkgebiedenNEW.002

Onze data-specialisten

hebben diepgaande kennis van:

 

Database management systemen
(DB2,  Oracle, PostgreSQL, MongoDB, IMS, eo)

Backup & Recovery

Data consistency

Data ontsluiting
(Webservices, Restful API’s, Stored Procedures)

Analytics

SQL

Performance & tuning

Transaction management
(Websphere AS, JBoss, Tomcat, CICS, IMS, eo)

Messaging & queuing 

 
 

Meer weten? Neem contact met ons op en we leggen u graag uit wat we doen bij een kop koffie.

 

Terug naar services