Privacy Statement

 

ICU Privacy Statement

Dit is de privacyverklaring en het cookie-beleid van ICU IT Services B.V. (ICU). ICU is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld tijdens het bezoeken van onze website en bij de werving van personeel via recruitee. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op gegevens die wij op een andere manier hebben verkregen.
Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Alle privacygevoelige informatie aan ons verstrekt, verwerken wij volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG/GDPR. ICU zet zich naar alle redelijkheid in om privacygevoelige informatie vertrouwelijk te behandelen. Als de wet, de rechtspraak, ons beleid of onze bedrijfsvoering daarom vraagt zullen wij deze verklaring daar zonder voorafgaande kennisgeving op aanpassen. De laatste versie van deze verklaring staat op onze website.

DOELEINDEN VAN GEGEVENSVERWERKING

ICU maakt een onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan beheerders van websites verstrekt zonder dat u zich daar misschien van bewust bent. Wanneer u bijvoorbeeld onze website bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, het besturingssysteem dat u gebruikt, de internet browser waarmee u surft en in sommige gevallen de laatste internetpagina die u hebt bezocht. Deze algemene bezoekgegevens worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze websites. Hierdoor zijn wij onder andere in staat om de werking van onze website en dienstverlening te blijven optimaliseren. ICU zet zich naar alle redelijkheid in om deze gegevens te anonimiseren. Wij verstrekken deze passief verkregen gegevens niet aan derden.

ICU verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die u actief aan ons verstrekt zoals bijvoorbeeld uw naam en emailadres. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer u een contactformulier invult, u inschrijft voor onze nieuwsbrief of reageert op een vacature. Het verstrekken van deze persoonsgegevens is geheel vrijwillig en dient om u de dienst te verlenen waar u om vraagt. We verzamelen geen andere gegevens dan degene die u zelf verstrekt.
De persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van onze dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op het vergroten en onderhouden van ons relatiebestand in recruitee en Mailchimp. Deze gegevens worden door ons bewaard zolang als naar de aard van de informatie en activiteit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
In Mailchimp wordt uw voor- en achternaam met uw email adres geregistreerd. Uw interactie met onze nieuwsbrieven geeft ons inzicht in het nut van wat we versturen. Mailchimp is EU-US Privacy Shield gecertificeerd. De door u gedeelde persoonsgegevens, zoals u dat bij het aanmelden aan ons doorgeeft, worden buiten de EU opgeslagen.

GEGEVENSVERWERKING VOOR WERVING EN SELECTIE

ICU gebruikt recruitee als oplossing om u in staat te stellen te reageren op een vacature op onze website. Lees het specifieke privacybeleid van recruitee voor meer informatie over deze oplossing en de bescherming van uw persoonsgegevens. Goed om te weten dat recruitee AVG compliant is.
Om uw reactie goed te verwerken en te kunnen beantwoorden hebben we persoonlijke gegevens nodig. Sommige gegevens stellen we verplicht, zodat we in staat zijn een relatie van vraag en aanbod op te bouwen. Gedurende het wervingstraject bouwen we een dossier op in recruitee, waar uw persoonsgegevens centraal worden verwerkt. Als in navolging van een succesvol wervingstraject uw gegevens worden verstrekt aan (potentiële) opdrachtgevers, gebeurt dit in gezamenlijke afstemming en wordt dit beperkt tot wat noodzakelijk is voor het plaatsings-of detacheringstraject. Hierbij is elke opdrachtgever gehouden om ook uw privacy te respecteren.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

Als u een wervingsrelatie heeft met ICU, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen en/of te verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, als u niet meer wilt worden benaderd door ICU of als u uw dossier wilt laten verwijderen. U kunt dit verzoek indienen via het adres van ICU, zoals vermeld op de contactpagina van onze website, of per email gericht aan privacy@icu-it.nl.

COOKIES

Wij maken bij onze internetdiensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser bij u lokaal wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Recruitee geeft u de mogelijkheid om informatie vanuit LinkedIn of Indeed te delen. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van cookies, wat u invultijd scheelt. U kunt het gebruik van cookies weigeren en uitzetten via uw browser. Dit kan echter betekenen dat bepaalde functionaliteiten of gedeeltes van onze website niet correct functioneren of toegankelijk zijn.

Voor het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze internetdiensten, maakt ICU gebruik van Google Analytics. Google bewaart deze data buiten de EU en kan deze informatie aan derden verschaffen als Google wettelijk daartoe verplicht is of als deze derden de informatie namens Google verwerken. ICU heeft hier geen invloed op. Lees het specifieke privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.

ICU kan dit privacy statement eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om dit statement regelmatig op wijzigingen na te gaan.